Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Частични местни избори 2018 г.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Заяви
2 Частични местни избори 2018 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Заяви
3 Частични местни избори 2018 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
(по чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс)
Заяви